Productie & Procesare

In condiţiile de business actuale o atenţie deosebită este acordată sistemelor de monitorizare și gestiune a sistemelor de planificare și gestionare a mentenanţei și intreţinerii, dar și administrarea corespunzătoare in situaţii de urgenţă sau dezastre naturale, care generează sau pot genera costuri mari dacă nu sunt administrate și monitorizate corespunzător.

Convex Network a acumulat experinţa relevantă in inţelegerea proceselor din industria de producţie și din alte sectoare ale industriei. Companiile sunt supuse constant transformarilor, din acest motiv folosirea unor sisteme precise de calcul este prioritară. In intampinarea nevoilor specifice fiecărei industrii, Convex Network propune solutii software cu scopul imbunatăţirii proceselor, gestionarii și protecţiei informaţiilor.