Management de Proiecte

Proiectarea, planificarea, implementarea, dezvoltarea, monitorizarea și finalizarea la timp sunt cele mai importante faze din ciclul de viață al fiecărui proiect. Specialiștii Convex Network pot organiza judicios fiecare pas care să ducă la succesul întregului proiect, ceea ce înseamnă încadrarea în bugetul alocat și în termenul contractual stabilit, asigurarea conformității rezultatului cu cerințele clientului.

Metodologia Convex Network oferă o structură integrată de a conduce un proiect prin toate fazele din ciclul de viaţă ale acestuia, de la:

 • Analiza necesară demarării proiectului
 • Servicii de suport pentru definirea ofertei: prezentarea unor variante de produse și/sau selectarea subcontractorilor pentru faza de proiectare incipientă
 • Documente necesare obţinerii finanţărilor: planuri de afaceri, cash-flow, bugete de venituri și cheltuieli
 • Selectarea subcontractorilor care furnizeaza soluţiile finale de proiectare
 • Sprijin și indrumare in procesul de obţinere a avizelor și acordurilor necesare
 • Planificarea cadru a investiţiei
 • Planificarea detaliată a tuturor activităţilor de proiectare, de dezvoltare și execuţie
 • Coordonarea tuturor participanţilor la realizarea proiectului
 • Monitorizarea și controlul permanent al activităţilor de execuţie
 • Rapoarte periodice privind stadiul proiectului, corelate cu masuri corective
 • Rapoarte financiare detaliate