Transformare Procese Business

„Efectuarea unei schimbări organizaţionale poate fi înşelătoare, chiar şi pentru top management. Schimbarea poate necesita cooperarea a zeci sau chiar sute de manageri, iar rezistenţa întâmpinată poate fi considerabilă, iar managerul va trebui probabil să finalizeze schimbarea, în timp ce, firma continuă să-şi servească clienţii.”

Succesul unei schimbări poate fi definit şi ca gradul în care schimbarea respectivă îndeplineşte următoarele criterii:

 • Îndeplineşte scopul pentru care a fost implementată
 • Nu depăşeşte data limită şi nici bugetul care i-a fost stabilit
 • Duce la rezultate economice şi operaţionale pozitive într-o perioadă de timp rezonabilă, care depăşesc costurile cauzate de implementarea sa
 • Este percepută ca un succes atât de membri interni cât şi de cei externi ai organizaţiei

Convex Network sprijină organizațiile publice și private să își optimizeze modul de lucru prin evoluția performanțelor și schimbării organizaționale, astfel:

 • Instalarea sau modificarea sistemelor computerizate sau a sistemelor de organizare ale firmei
 • Modificarea relaţiei dintre angajaţi şi mediul lor fizic
 • Modificarea interfeţei angajaţilor cu tehnologia
 • Realizarea unor modificări importante în dimensiunile organizaţiei
 • Schimbarea rolurilor unităţilor structurale (de exemplu, transformarea unităţilor funcţionale în unităţi de afaceri sau de servicii)
 • Introducerea unor noi unităţi sau fuzionarea altora
 • Schimbarea fluxurilor de raportare
 • Crearea de noi divizii
 • O mai bună atribuire a responsabilităţilor
 • Perfectionarea relatiilor şi proceselor de raportare
 • Perfectionarea relatiilor şi proceselor colaterale (de exemplu, definirea mecanismelor de coordonare)
 • Modificarea criteriilor de selectare a personalului
 • Redefinirea necesitătilor de dezvoltare a abilităţilor
 • Identificarea de stimulente
 • Clarificarea stilului de conducere necesar
 • Definirea normelor de conduită, a sistemului de valori sau a contextului social
 • Definirea și dezvoltarea strategiei organizaţiei
 • Poziţionare strategică
 • Management strategic
 • Fuziuni și achiziţii