Document Management

Document Management System oferă posibilitatea de accesare a documentelor local, accesarea offline a bibliotecilor de documente, suport pentru diverse tipuri de conţinut, posibilitatea adaptării unor politici de dezvoltare, dar şi o capacitate crescută de integrare a fluxului de lucru şi posibilitatea vizualizării sub forma unei structurii arborescente

Convex Network propune un sistem centralizat de management al versionării, arhivării, securizării si autorizării accesului la documente, asigurat de existenta a 3 module distincte.

 • Modulul de gestiune al conţinutului oferă instrumentele necesare pentru capturare, clasificare, stocare și gestiune efectivă a tuturor tipurilor de documente (electronice sau sub alte forme) din toate ariile de business din cadrul organizaţiei.
 • Accesul la informaţiile stocate (documente, rapoarte, imagini, mesaje electronice, etc) poate fi distribuit – in cadrul organizaţiei – tuturor membrilor, in funcţie de drepturile de acces alocate.
 • Se integrează şi deserveşte toate aplicaţiile ce solicită lucru cu documente sau fluxuri de documente și permite versionarea documentelor.
 • Poate fi extins și cu functii de recunoastere optica a textului, a codurilor de bare și a formularelor.
 • Modulul de gestiune a proceselor pemite crearea, modificarea, analiza și simularea diverselor procese din cadrul organizaţiei, indiferent daca acestea sunt generate de catre aplicaţii, utilizatori sau sunt iniţiate din surse externe. Astfel, vor fi identificate sursele standard ale documentelor, rutele acestora, și utilizatorii finali.
 • Permite crearea de formulare electronice folosind o interfaţă grafică şi folosirea acestora in cadrul fluxurilor definite.
 • Modulul de control și conformitate asigură securitatea informatiilor critice și intrumentele necesare realizăriiauditărilor (cine, cand, cum, ce informaţii a accesat).
 • Informaţiile pot fi clasificate in categorii specifice de business, iar accesul la acestea poate fi permis in functie de rolul și drepturile utilizatorului.
 • Accesul in aplicaţie se face prin intermediul unui browser web, avand o interfaţa intuitivă și usor de utilizat
 • Ofera acces securizat la documentele companiei prin atribuirea de drepturi (citire/modificare/stergere) pe document sau pe folder, in mod automat sau manual
 • Oferă posibilitatea de configurare a fluxurilor de aprobare eficientizand circuitul documentelor in cadrul organizaţiei dumneavoastră
 • Permite versionarea documentelor si urmărirea istoricului de modificări
 • Integrat nativ cu produsele din suita Microsoft Office
 • Reduce timpul necesar regăsirii documentelor din cadrul companiei dumneavoastră
Tehnologii folosite

 • IBM FileNet
 • Datacap
 • Oracle CM
 • Microsoft Sharepoint
 • OpenKM
 • IRISPowerscan