Internal Audit

Auditul Intern este o solutie software dezvoltata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor companiei

Serviciile de audit intern oferite de Convex Network propun o abordare care sprijjină organizaţiile să gestioneze riscurile strategice și operaţionale și să identifice cele mai bune practici, oportunităţi de reducere a costurilor și creștere a performanţelor și profitabilităţii.

 • Elaborarea unei proceduri ISO sau instrucţiuni de lucru sau cererea de elaborare a unui astfel de document
 • Gestionarea procesului de catre serviciul de asigurare a calităţii al companiei (incadrare, codificare, validare)
 • Lucrul colborativ pe document intre persoanele implicate in elaborarea procedurii
 • Flux de aprobare a documentului
 • Distribuirea automata a documentului catre entitatile vizate la momentul aprobării finale
 • Arhivarea automată a procedurilor in vigoare și a versiunilor anterioare
 • Istoric pe diversele versiuni in vigoare ale unei proceduri la un anumit moment
 • Posibilitatea de regăsire facilă a unei proceduri de catre orice angajat
 • Urmărirea procesului de la emiterea proiectului de audit pana la aprobarea finală a raportului de audit, trecand prin toate etapele necesare validării și clarificării rezultatelor misiunilor de audit
 • Lucrul colaborativ pe documente
 • Definirea unui plan de masuri corective acolo unde este cazul și urmărirea implementării acestora pană la finalizare
 • Mecanisme de avertizare și escaladare in cazul depășirii termnelor agreate pentru implementarea măsurilor corective
 • Instrument flexibil și transparent de elaborare și aprobare a proiectelor și rapoartelor de audit, cu implicarea tuturor actorilor implicaţi in proces: auditori, responsabili ai departamentelor auditate, factori de decizie;
 • Permite gestionarea centralizata a procesului de elaborare și actualizare a procedurilor interne ale companiilor