Internal Communication

Internal Communication propune optimizarea fluxurilor de comunicare interna cu scopul de a inlatura riscurile asociate din calea companiilor si de a aduce un plus valoare depasind astfel era cand comunicarea se facea prin intremediul unui ziar intern sau avizier

O procedură structurată, organizată și clară de comunicare internă și metodologie, permite companiei dvs. de a gestiona eficient operațiunile de zi cu zi, prin propagarea precum și adoptarea obiectivele de dezvoltare și repercusiunile contingente care pot apărea ca urmare a schimbărilor planificate sau impuse în mediul corportaiv.

Modulul Note Interne și decizii permite emiterea, aprobarea și distribuirea in format electronic a documentelor de acest tip:

 • Elaborarea unei note interne/ decizii sau cererea de elaborare a unui astfel de document cu stabilirea unor timpi de raspuns și a unor mecanisme de avertizare in caz de depașire a termenelor definite
 • Aprobarea flexibila a documentelor (cu sau fara aprobari suplimentare, in functie de necesitati)
 • Distribuirea automată a documentelor aprobate către destinatarii interni
 • Posibilitatea de listare in vederea semnării acestor documente, acolo unde este cazul
 • Posibilitatea de regăsire facilă a documentelor

Modulul Registratură Externă asigură inregistrarea și arhivarea in format electronic a documentelor pe care compania le primește de la sau le expediaza catre diverși parteneri de afaceri, instituţii, etc, permiţand:

 • Inregistrarea documentelor primite, distribuirea interna către persoanele cărora le sunt destinate, arhivarea lor, cu posibilitea de regăsire ulterioară foarte facilă
 • Vizibilitate asupra procesului urmat de documentul primit – arhivare, informare, stabilirea unui termen de răspuns, emiterea și daca e cazul validarea unui document de răspuns
 • Legătura intre documentele primite și cele expediate ca răspuns
 • Emiterea de documente și validarea lor inainte de expedierea prin registratura

Modulul Sesizari si Petitii permite managementul sesizărilor și reclamaţiilor oferind:

 • Distribuirea in interiorul companiei a sesizării primite pe site sau prin poștă, catre persoana/ departamentul in masură sa analizeze situaţia
 • Vizibilitate asupra procesului urmat de documentul primit – arhivare, informare, stabilirea unui termen de răspuns, emiterea și dacă e cazul validarea unui document de răspuns