Proiecte de Cercetare

Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020 – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu

prin dezvoltarea de clustere

Titlul proiectului: „APLICATIE INFORMATICA INOVATIVA BAZATA PE MODELE MATEMATICE PENTRU OPTIMIZAREA BUGETELOR DE MARKETING”

Codul MYSMIS: 115945

Beneficiar: SC CONVEX NETWORK SRL

 
 


Competitivi impreuna
COMUNICAT DE PRESĂ

Decembrie 2019

FINALIZAREA PROIECTULUI
„APLICAȚIE INFORMATICĂ INOVATIVA BAZATĂ PE MODELE MATEMATICE
PENTRU OPTIMIZAREA BUGETELOR DE MARKETING”

S.C. CONVEX NETWORK S.R.L a implementat proiectul cu titlul “APLICAȚIE INFORMATICĂ INOVATIVA BAZATĂ PE MODELE MATEMATICE PENTRU OPTIMIZAREA BUGETELOR DE MARKETING”, cod SMIS 115945, în baza contractului de finanțare nr. 70/221/04.08.2017 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate și cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (OIPSI) în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională; Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 29 de luni, perioada de durabilitate fiind de 3 ani.

Obiectivul general al proiectului a fost proiectarea, dezvoltarea și implementarea unei aplicații informatice inovative privind determinarea bugetului de marketing optim al companiilor pentru fiecare produs/brand în parte, în funcție de obiectivele de vânzări și de alți factori interni sau externi fiecărei companii și alocarea optimă a acestui buget pe principalele activități ale planului de marketing, astfel ducând la creșterea competitivității economice a companiilor beneficiare din diverse sectoare de activitate din România, și nu numai.

Aplicația m(ai)modelsfolosește AI(Inteligența Artificială) pentru a susține activitățile de marketing”, fiind o soluție de gestiune a activităților departamentelor de marketing din companii medii și mari.

Aplicația integrează module de inteligență artificială și învățare automată, care:

 • Oferă asistență în procesul decizional;
 • Definește bugetul optim de marketing bazat pe constrângeri interne și externe, apelând la algoritmi matematici și învățare automată din istoricul anilor precedenți;
 • Planifică și gestionează campaniile de marketing și sarcinile aferente;
 • Urmărește și analizează campaniile și execuția bugetului de marketing. Obține concluzii valoroase.

Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul https://maimodels.com

Valoarea totală a proiectului a fost de de 5.445.758,25 lei, din care valoarea totală a asistenței nerambursabile este de 4.079.452,97 lei și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului de 1.093.938,70 lei.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Director proiect Cristian Florin Pielescu
Telefon: 031.4251.903
E-mail: office@convex-network.ro

Convex Network. We do IT!

 

Practica In Intreprindere Simulata

Bucuresti, 29.06.2016

În data de 29.06.2016, Convex Network S.R.L., în parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti şi Qipa Individual Development S.R.L., Va organiza o sesiune de consiliere cu elevii  Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti  in cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului “Practica în întreprindere simulată”.

 

Practica In Intreprindere Simulata – Anunturi achizitii

 • 23.01.2012
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 23.01.2012
  Anunt achizitie stampile pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 06.02.2012
  Anunt achizitie nume domeniu internet pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 08.02.2012
  Anunt achizitie creatie grafica pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 09.02.2012
  Anunt achizitie computere portabile, licente software, echipamente de birou pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 10.02.2012
  Anunt achizitie servicii de expertiza contabila pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 15.02.2012
  Anunt achizitie servicii tipografice pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 17.02.2012
  Anunt achizitie servicii audit financiar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 17.02.2012
  Anunt achizitie servicii de planificare a asigurarii calitatii pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 09.03.2012
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 16.03.2012
  Anunt achizitie servicii de asistenta pentru realizarea analizei de nevoi pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 23.03.2012
  Anunt achizitie mobilier pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 06.04.2012
  Anunt achizitie pachete de dezvoltare sofware pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.04.2012
  Anunt achizitie spatiu publicitar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 27.04.2012
  Anunt achizitie servicii de testari informatice pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 09.05.2012
  Anunt achizitie servicii de leasing financiar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 08.06.2012
  Anunt achizitie pachete software de dezvoltare pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 10.07.2012
  Anunt achizitie echipamente infrastructura pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 31.07.2012
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 19.10.2012
  Anunt achizitie cartuse de toner pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 14.11.2012
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.12.2012
  Anunt achizitie abonament internet pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.12.2012
  Anunt achizitie echipamente IT&C pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 17.12.2012
  Anunt achizitie servicii tiparire pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 16.01.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 08.02.2013
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 15.02.2013
  Anunt achizitie spatiu publicitar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 27.02.2013
  Anunt achizitie baterii testare pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 06.03.2013
  Anunt achizitie premii participanti pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 12.03.2013
  Anunt prelungire termen depunere oferte achizitie premii participanti pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 26.03.2013
  Anunt achizitie spatiu publicitar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 05.04.2013
  Anunt achizitie premii cursanti pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 18.04.2013
  Anunt achizitie servicii organizare evenimente pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 24.04.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 24.04.2013
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 21.06.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 21.06.2013
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 05.07.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 05.07.2013
  Anunt achizitie spatiu publicitar pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.07.2013
  Anunt Achizitie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.07.2013
  Anunt Achizitie papetarie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 11.07.2013
  Anunt Achizitie mobilier pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 12.07.2013
  Anunt prelungire termen oferte spatiu publicitar-Iulie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL
 • 12.07.2013
  Anunt prelungire termen depunere oferte TONERE-Iulie pentru proiectul “Practica In Intreprindere Simulata”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81777, SC Convex Network SRL

 


Practica In Intreprindere Simulata – Informatii proiect

Investeste in oameni

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” 

Axa prioritara 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Practica în întreprindere simulată”
Cod Contract: POSDRU/109/2.1./G/81777

Beneficiar: SC Convex Network SRL
Partener national 1: Colegiul Tehnic Energetic
Partener national 2: S.C. Qipa Individual Development SRL

Obiectiv general:
Dezvoltarea abilitatilor de integrare pe piata muncii a 80 de tineri elevi din ani terminali prin servicii inovatoare de practica in intreprindere simulata, de-a lungul a 18 de luni. Prin pregatirea elevilor in ani terminali, proiectul de fata contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interventie 2.1 al POSDRU : ”dezvoltarea aptitudinilor de munca a persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la piata activa si in consecinta imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.” Proiectul se incadreaza in Operatiunile orientative :”Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa” si ” Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa”;

Pentru mai multe detalii accesati www.practica-simulata.ro


Practica In Intreprindere Simulata – Comunicate

Primul Pas In Cariera Ta

Primul Pas In Cariera Ta – Informatii proiect

Investeste in oameni

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” 

Axa prioritara 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Primul pas în cariera ta”
Cod Contract: POSDRU/109/2.1./G/81505

Beneficiar: SC Qipa Individual Development SRL
Partener national 1: S.C. Convex Network SRL
Partener national 2: Federatia Asociatiilor Studentilor in Economie din Romania – F.A.S.E.R.

Obiectiv general:
Dezvoltarea abilitatilor de integrare pe piata muncii a 200 de tineri studenti aflati in ani terminali prin programe inovatoare de coaching si orientare vocationala, de-a lungul a 22 de luni. Prin pregatirea studentilor in ani terminali, proiectul de fata contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interventie 2.1 al POSDRU : ”Dezvoltarea aptitudinilor de munca a persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la piata activa si in consecinta imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.”
Proiectul se incadreaza in Operatiunile orientative :”Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa”. Proiectul propune un complex de activitati care sa dea valoare consilierii si orientarii vocationale ale studentilor. Prin determinarea orientarii vocationale ale fiecarui student proiectul doreste sa ofere o consiliere si orientare prticularizata si unica. Sesiunile de coaching de grup si individuale vin in completarea acestei interventii si duc la o dezvoltare personala si o mai buna orientare a studentilor. In acest fel, acestia au posibilitatea sa-si gaseasca mai facil un job care sa li se potriveaasca, atat din punctul de vedere al pregatirii lor cat si din prisma dezvoltarii lor personale.

Pentru mai multe detalii accesati www.primulpasincarierata.roSus


Primul Pas In Cariera Ta – Anunturi achizitii

 • 30.03.2012
  Anunt achizitie pachet software de consiliere, orientare vocationala si coaching pentru proiectul “Primul pas in cariera ta”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1: “Tranzitia de la scoala la viata activa”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/109/2.1./G/81505

Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural


Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural – Informatii proiect
 
Investeste in oameni  

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” 

Axa prioritara 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/86945

Beneficiar: S.C. Convex Network SRL
Partener national 1: SC Qipa Individual Development SRL
Partener national 2: Primaria Comunei Saulesti, judetul Gorj

Obiectiv general:
Dezvoltarea abilitatilor de integrare pe piata muncii, a 100 de persoane din mediul rural, inactive din punct de vedere economic, prin servicii inovatare de formare, coaching si orientare profesionala, pe parcursul a 22 de luni. Prin pregatirea si consilierea persoanelor din mediul rural mentionate, proiectul de fata contribuie la realizarea obiectivului DMI 5.2 al POSDRU, respectiv ”Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole”. Proiectul se incadreaza in Operatiunile orientative: ”Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta” si ”Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole”.

Obiective specifice:
(1) Dezvoltarea unui sistem modern de consiliere si orientare profesionala sustinut de o platforma on-line a 100 de persoane din mediul rural, din localitati din judetul Gorj. Prin acest obiectiv, proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa ”Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta” din cadrul DMI 5.2. Proiectul isi propune sa realizeze o platforma on-line de evaluare si orientare profesionala a membrilor grupului tinta: determinarea directiei orientarii vocationale prin intermediul unor analize de nevoi in rindul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural, dar si a oamenilor de afaceri din zona. Pe baza datelor furnizate de cei din urma se va identifica nevoia pietii pentru competentele necesare beneficiarilor proiectului, atat pentru a-si gasi un loc de munca, cat si pentru a putea, daca doresc, sa-si deschida propria afacere.
(2) Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in sistem “blended learning”, prin masuri inovative sustinute de platforma on-line si practica asistata pentru 100 de persoane neocupate din mediul rural. Prin acest obiectiv proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa „Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole” din cadrul DMI 5.2. In urma analiziei si a consilierii facute, proiectul isi propune furnizarea de cursuri moderne, in format blended learning, pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale necesare grupului tinta pentru a putea sa raspunda mai bine cerintelor pietii muncii.

Pentru mai multe detalii accesati www.competente-antreprenoriale.ro


Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural – Anunturi achizitii
 
 • 16.12.2011
  Anunt achizitie servicii de publicitate pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 23.12.2011
  Anunt achizitie pachet software de formare si evaluare pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 24.01.2012
  Anunt achizitie stampile pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 24.01.2012
  Anunt achizitie birotica, papetarie pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 25.01.2012
  Anunt achizitie computere portabile si software aferent pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 07.02.2012
  Anunt achizitie servicii de creatie grafica, design, tehnoredactare, machetare DTP” pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 09.02.2012
  Anunt achizitie nume domeniu internet pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 13.02.2012
  Anunt achizitie servicii auditare financiara pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 15.02.2012
  Anunt achizitie servicii tiparire pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 16.02.2012
  Anunt achizitie servicii expertiza contabila pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 08.03.2012
  Anunt achizitie server si accesorii pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 14.03.2012
  Anunt achizitie birotica si papetarie pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 16.03.2012
  Anunt achizitie servicii de planificare a asigurarii calitatii pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 16.03.2012
  Anunt achizitie servicii de analiza a nevoilor de formare pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 02.04.2012
  Anunt achizitie echipamente IT pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 03.04.2012
  Anunt achizitie servicii de publicitate pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 11.04.2012
  Anunt achizitie servicii de testare informatica pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 04.05.2012
  Anunt achizitie servicii de publicitate pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 14.05.2012
  Anunt achizitie mobilier pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 14.05.2012
  Anunt achizitie servicii de leasing financiar pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 22.06.2012
  Anunt achizitie servicii de livrare a hranei pentru cursanti pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 14.08.2012
  Anunt achizitie cartuse toner pentru imprimanta pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 06.12.2012
  Anunt achizitie cartuse toner pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 06.12.2012
  Anunt achizitie papetarie pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 21.02.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 09.05.2013
  Anunt achizitie tonere pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 18.10.2013
  Anunt achizitie organizare evenimente pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 23.10.2013
  Anunt achizitie echipament tip server nas stocare pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 25.10.2013
  Anunt anulare – achizitie echipament tip server nas stocare pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 30.10.2013
  Anunt achizitie echipament tip Server NAS Stocare pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 04.11.2013
  Anunt achizitie birotica si papetarie pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL
 • 05.11.2013
  Anunt achizitie pentru achiziţionarea de servicii organizare evenimente, cod CPV 79952000 – 2. pentru proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural”, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”.
  Contract de finantare nr. POSDRU/110/5.2./G/86945, SC Convex Network SRL

Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural – Comunicate
 

Dezvoltarea mediului rural prin antreprenoriat si angajare

 
Investeste in oameni  

„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” 

Axa prioritara 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea mediului rural prin antreprenoriat si angajare”
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/86837

Beneficiar: S.C. Qipa Individual Development SRL
Partener national 1: SC Convex Network SRL
Partener national 2: Primaria Comunei Bulbucata, judetul Giurgiu

Obiectiv general:
Dezvoltarea abilitatilor de integrare pe piata muncii, a 100 de persoane din mediul rural, inactive din punct de vedere economic, prin servicii inovatare de formare, coaching si orientare profesionala, pe parcursul a 22 de luni. Prin pregatirea si consilierea persoanelor din mediul rural mentionate, proiectul de fata contribuie la realizarea obiectivului DMI 5.2 al POSDRU, respectiv ”Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole”. Proiectul se incadreaza in Operatiunile orientative: ”Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta” si ”Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole”.

Obiective specifice:
(1) Dezvoltarea unui sistem modern de consiliere si orientare profesionala sustinut de o platforma on-line a 100 de persoane din mediul rural, din localitati din judetul Giurgiu. Prin acest obiectiv, proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa ”Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta” din cadrul DMI 5.2. Proiectul isi propune sa realizeze o platforma on-line de evaluare si orientare profesionala a membrilor grupului tinta: determinarea directiei orientarii vocationale prin intermediul unor analize de nevoi in rindul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural, dar si a oamenilor de afaceri din zona. Pe baza datelor furnizate de cei din urma se va identifica nevoia pietii pentru competentele necesare beneficiarilor proiectului, atat pentru a-si gasi un loc de munca, cat si pentru a putea, daca doresc, sa-si deschida propria afacere.
(2) Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in sistem “blended learning”, prin masuri inovative sustinute de platforma on-line si practica asistata pentru 100 de persoane neocupate din mediul rural. Prin acest obiectiv proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa „Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole” din cadrul DMI 5.2. In urma analiziei si a consilierii facute, proiectul isi propune furnizarea de cursuri moderne, in format blended learning, pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale necesare grupului tinta pentru a putea sa raspunda mai bine cerintelor pietii muncii.

Pentru mai multe detalii accesati www.formare-antreprenoriala.ro

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  

Axa prioritară III :

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul major de intervenţie 3: Susţinerea E-Economiei

Operaţiunea 1: 

Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

Tipul asistenţei financiare nerambursabile :

Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat

Cod SMIS – CSNR  47543

Beneficiar: SC Convex-Network SRL

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate  de Uniunea Europeana, va invitam sa  vizitati www.fonduri-ue.ro

Proiect

Optimizarea afacerii prin monitorizarea proiectelor şi contractelor

Cod SMIS: 47543

           Bucureşti, Ianuarie 2014, Convex Network, în calitate de beneficiaranunţa organizarea conferinţei de presă pentru lansarea proiectuluiOptimizarea afacerii prin monitorizarea proiectelor şi contractelor

           Optimizarea afacerii prin monitorizarea proiectelor şi contractelor este un proiect cu  o perioada de implementare de 8 luni cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul urmareste creşterea competitivitatii economice si eficientei SC CONVEX NETWORK prin reorganizarea proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Optimizarea afacerii CONVEX NETWORK prin monitorizarea contractelor si a proiectelor care fac obiectul activitatii curente a companiei. Aceasta se poate realiza prin implementarea unei aplicatii care sa permita managementului si angajatilor companiei sa aiba acces in timp real la informatii despre contracte/ proiecte/ resurse, identificarea in timp util al riscurilor de business asociate eventualelor intarzieri in livrarea echipamentelor la termenele contractuale agreate sau intrazieri in proiecte;

 Manager de proiect: Cristian Pielescu

* Pentru mai multe informaţii:  E-mail: poscce@convex-network.ro

Tel: 0736.000.751

* Această conferinţă este oferită gratuit.

Detalii despre proiect.

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 610.080,00 lei (sase sute zece mii optzeci lei), lei din care:

a). valoare totală eligibilă în sumă de 484.750,00 lei (patru sute optzeci si patru mii saptesute cincizeci lei)

b). valoare neeligibilă în sumă de 125.330,00lei (o suta douazeci si cinci mii treisute treizeci lei), din care TVA 118.080,00lei (o suta optsprezece mii optzeci lei) conform datelor din tabelul nr.1

Tabel nr.1

Valoarea  

totală  a

Proiectului

(lei)

Valoarea totală  

eligibilă a

Proiectului

(lei)

Valoarea  

eligibilă

nerambursabilă

din acordata din FEDR

(lei)

Valoarea eligibilă nerambursabilă  

acordata din bugetul

naţional

(lei)

Valoarea  

eligibilă maxima

nerambursabilă acordata din fonduri publice

(lei)

Co-finanţarea  

eligibilă a Beneficiarului

(lei)

Valoarea ne-eligibilă  

a Proiectului

(lei), inclusiv TVA

aferentă valorii

totale a proiectului

1 = 2 +7 2 = 5+6 3 4 5= 3 + 4 6 7
610.080 484.750 246.335,18 51.530,82 297.866 186.884 125.330