Management Operational

“Managementul operațional reprezintă principalul factor de producție, constituind o substanțială resursă economică, asigurând, în principal, o eficientă utilizare atât pentru muncă, cât și pentru capital, la creșterea productivității”

Expertii Convex Network realizează integrarea soluțiilor de afaceri în cadrul proceselor de re-engineering/restructurare a afacerilor, managementul relațiilor cu clienții și furnizorii, analiza cost/beneficiu și managementul cumpărărilor și aprovizionărilor.

  • Competitivitate, strategie și productivitate
  • Proiectarea serviciilor și produselor
  • Managementul și controlul calitaţii
  • Managementul lanţului de aprovizionare și distribuţie
  • Managementul Riscului
  • Identificarea riscului
  • Analiza calitativă și cantitativă a riscului
  • Stabilirea strategiilor de abordare a riscului
  • Monitorizare și control