HRMonizer

HRMonizer Suite reprezinta un puternic set de aplicatii modulare pentru optimizarea capitalului uman de care dispune o organizatie

Convex Network şi-a propus sa raspundă acestor nevoi cu soluţia software dedicată exclusiv Resurselor Umane – HRMonizer Suite. Din punct de vedere al necesităţilor departamentului de Resurse Umane, procesele executate cu ajutorul HRMonizer Suite permit:

 • Organigrama structurii ierarhice a posturilor disponibile ale companiei şi evidenţa ocupării cu personal a acesteia
 • Crearea şi gestionarea fişelor de post aferente fiecărui angajat şi a criteriilor de performantă asociate fiecărui post.
 • Crearea şi planificarea evaluărilor periodice ale angajaţilor
 • Planificarea cursurilor şi a bugetelor necesare realizării acestora
 • Crearea unei arhive electronice a dosarelor de personal
 • Planificarea concediilor de odihnă
 • Gestionarea datelor de personal
 • Stabilirea de alerte configurabile pentru fiecare angajat in parte

HRMonizer Suite este un Concept Modular care permite implementarea proceselor in functie de nevoile organizatiei.

 • Gestionarea datelor personale despre angajati
 • Gestionarea si vizualizarea in orice moment a statusului actual al angajatilor:
  • Pozitia actuala in cadrul companiei
  • Situatia angajatului fata de companie – activ, suspendat din functie, in concediu de odihna sau in alt tip de concediu legal
 • Gestionarea tuturor informațiilor despre istoricul angajatilor:
  • Fișiere atașate dosarului personal
  • Locuri de muncă precedente
  • Rezultatele evaluărilor din programele de evaluare a performanței
  • Posturile pe care a fost incadrat in cadrul companiei cu perioadele aferente
  • Nivelul de incadrare dpdv al vechimii
  • Nivelul de incadrare dpdv al gradatiilor
  • Evidenta instruirilor la care a participat
 • Extrage automat fișierele atașate contului de angajat – contracte individuale de muncă, acte adiţionale
 • Administrare Locatii – pe langa funcționalitatile de definire si editare acest modul va oferi o serie de informatii cu privire la denumire, adresa, statut juridic, responsabil locatie, program de lucru, etc.
 • Administrare Functii are la baza un nomenclator de functii care sa ofere funcționalitati de activare / deactivare, editare si nu in ultimul rand sa ofere posibilitatea crearii de posturi multiple pentru anumite categorii de angajatii
 • Administrare  Departamente este definita pe o structura de tip „tree” care ofere funtionalitati de editare si adaugare de unitati organizationale, de gestionare a ierarhiei acestora
 • Administrare Posturi ofera  funcționalitati pentru crearea de posturi noi, controlul asupra numarului maxim de posturi aprobate pe o unitate organizationala, alocarea de posturi primare si secundare, gestionarea fiselor de post
 • Modulul Organigrama asigura o imagine clară asupra structurii organizatorice a companiei prin intermediul generarii unei organigramei grafice pe baza informatiilor gestionate in HRMonizer Suite
 • Procesul este initiat centralizat de catre Departamentul HR pentru toate departamentele
 • Concediile se programeaza si aproba pe cale ierahica
 • Generarea de rapoarte cu privire la planificarea concediilor de odihna, exportabile in format pdf
 • Repartitia anuala a concediilor si perioadelor de inlocuire se vizualizeaza inclusiv in format grafic
 • Validarea finala a programarilor se realizeaza de catre Departamentul HR
 • Generarea automata de mesaje de tip email catre participantii la proces
 • Vizualizare in mod grafic a planificarii de concedii de odihna, precum si evidentierea suprapunerilor de perioade de concediu
 • Programarile departamentale aprobate se pot vizualiza/tipari/exporta in diferite formate
 • Calculul de estimare de buget pornind de la numarul total de posturi inmultit cu media salariilor actuale
 • Calcul pentru rectificarea de buget pentru situatiile in care se modifica organigrama in timpul unui an
 • Calculul se va efectua diferentiat penntru salarii de incadrare, taxe si sporuri
 • salvarea Notei de Fundamentare pentru salarizare sau protectia Muncii si salvarea sumei bugetate
 • Asigura managementul tuturor tipurilor de concedii (odihna, medicale,etc)
 • Aprobarea cererilor conform procedurilor companiei, cu posibilitatea de desemnare de inlocuitori
 • Posibilitatea de listare a cererilor de concediu (rapoarte .pdf)
 • Monitorizare concedii ingrijire copil
 • Posibilitatea de atasare de documente justificative pentru concedii speciale
 • Raportare la nivel de departament/ organizatie privind numarul de zile de concediu disponibile/ concediile aprobate pentru o anumita perioada
 • Transparenţa în evidenţa situaţiei concediului de odihnă (ca drept anual, zile planificate, efectuate, rămase)
 • Solicitarea si emiterea de adeverinte pentru personal
 • Gestionarea solicitarile din partea angajatilor
 • Folosirea unor template-uri de documente usor administrabile de catre serviciul de resurse umane
 • Atasarea de documente si solicitarea flexibila de aprobari suplimentare
 • Contorizarea lunara a orelor suplimentare ale angajatilor si a orelor de invoiri
 • Reportarea automata a orelor suplimentare neplatite ale angajatului in scopul recuperarii acestora intr-o luna ulterioara
 • Calculul automat al orelor suplimentare platibile tinand cont de legislatia in vigoare
 • Asigura vizibilitatea procesului pentru angajat, manageri si departamentul HR
 • Definirea obiectivelor personale ale angajatilor
 • Gestionarea si generarea formularelor de evaluare (definire, modificare, inactivare)
 • Definirea criteriilor de evaluare
 • Initierea de procese de evaluare a angajatilor
 • Stabilirea evaluatilor si evaluatorilor din cadrul fiecarui proces de evaluare
 • Evaluarea calitativa si cantitativa a gradului de indeplinire a obiectivelor
 • Salvarea si vizualizarea rezultatelor proceselor de evaluare
 • Vizualizare istorica a rezultatelor si evolutiei evaluarilor parcuse de catre un angajat
 • Generarea de rapoarte pe baza datelor gestionate
 • Accesul la date si funcționalitati pe baza de useri si roluri
 • Functionalitati si interfete pentru gestionarea nomenclatorului de instruiri
 • Definirea de perioada de valabilitate a instruirilor
 • Gestionarea instruirilor derulate pentru fiecare angajat
 • Vizualizarea instruirilor desfasurate atat la nivelul de companie cat si pentru fiecare angajat
 • Evidentierea instruirilor cu termene de valabilitate depasite
 • Pastrarea datelor istorice si consultarea/vizualizarea datelor istorice
 • Mecanism de acces la date si functionalitati bazat pe utilizatori si roluri
 • Generarea de raport pe baza datelor gestionate la nivelul modulului
 • Pastrarea datelor istorice si accesul utilizatorilor autorizati la acestea
 • Se initiaza in momentul cand un angajat urmeaza sa paraseasca compania
 • Permite definirea tuturor etapelor prin care trece angajatul la plecare
 • Este bazat pe un nomenclator administrabil
 • Permite urmarirea predarii tuturor echipamentelor primite pe inventar
 • Managementul procesului de creare/ modificare/ inactivare a utilizatorilor IT
 • Creeaza drepturi de acces la diverse aplicatii sau alte resurse software
 • Integrarea cu procesele de recrutare sau exit
 • Bazat pe un nomenclator usor administrabil de resurse software si tipuri de drepturi de acces
 • Definirea ownerilor de business ai diverselor aplicatii care trebuie sa valideze acordarea de drepturi
 • Administrarea orarului de lucru la nivel de angajat sau pentru un grup de angajati/ departament, grupat in conformitate cu organigrama companiei
 • Introducerea pontajului zilnic al angajatui
 • Centralizator situatii bazate pe datele de pontaj